นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งและให้บริการลูกค้าของ www.789betting.biz ที่อาจกังวลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาทางออนไลน์ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้ ปกป้อง หรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลตามหลักเกณฑ์ของเรา จึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวและผู้ประมวลผลตามกฏหมาย มีหน้าที่ และ รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

www.789betting.biz เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้

การคุ้มครองผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะตามความยินยอมในประเทศของตน ใครก็ตามที่เลือกใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการที่เกี่ยวข้องจะรับรองและแสดงว่าพวกเขามีอายุเกิน 18 ปี

ความปลอดภัยของข้อมูล

เว็บไซต์ www.789betting.biz ได้ใช้มาตรการที่แข็งขันเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมดของคุณ ข้อมูลทุกชิ้นที่ได้รับจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านทันที ตัวฐานข้อมูลเองได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยไฟร์วอลล์ที่ทันสมัยและใช้งานได้ซึ่งรองรับการเข้ารหัส SSL เวอร์ชัน 3 และ 128 บิต

เว็บไซต์ ลิงค์ และหลักปฏิบัติของบุคคลภายนอก

เป็นไปได้ว่าผู้ใช้อาจติดตามลิงก์ไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ www.789betting.biz ของเรา สิ่งนี้อาจนำไปสู่การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม เนื่องจากไซต์เหล่านี้ทั้งหมดไม่ขึ้นกับ www.789betting.biz เราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันการปกป้องข้อมูลนี้ในทางใดทางหนึ่ง บริษัทบุคคลที่สามเหล่านั้นไม่ผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แต่อย่างใด หากมีคำถามในเรื่องนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม เราจะไม่ถือว่าหรือรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ การกระทำ หรือนโยบายของบุคคลที่สามใด ๆ เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายใด ๆ ที่ใช้โดยเว็บไซต์บุคคลที่สาม

การปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย

เราไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของเรา นอกจากนี้ บริการนี้นำเสนอบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีความรับผิดใดๆ นอกจากนี้ยังไม่รับประกันว่าไซต์นี้จะดำเนินการในลักษณะที่ปราศจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายเชิงลงโทษใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.789betting.biz อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็ปไซต์ www.789betting.biz

หากสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ช่องทางต่อไปนี้

Line : line add

website : 789betting.biz